[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” el_class=”intro-nieuws” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Onze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 05-06-2019. Wij behouden ons het recht voor om ons privacy-beleid te wijzigen, zonder dat we u daarover informeren. Het is daarom verstandig om met een zekere regelmaat onze privacyverklaring te raadplegen. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]Stichting Vierdaagsefeesten respecteert de privacy van onze (potentiële) klanten, relaties, werknemers, sollicitanten en van al degenen die onze websites bezoeken. Stichting Vierdaagsefeesten neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan. Stichting Vierdaagsefeesten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring; 
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover deze toestemming niet besloten ligt in een met u gesloten overeenkomst, of er sprake is van een gerechtvaardigd belang of een wettelijke plicht; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wijzen en deze respecteren. 
[/vc_column_text]
[/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][nectar_gradient_text heading_tag=”h3″ color=”extra-color-gradient-1″ gradient_direction=”horizontal” text=”Contactgegevens Vierdaagsefeesten”][vc_column_text]Stichting Vierdaagsefeesten verwerkt uw persoonsgegevens op basis van (één of meer van) de volgende grondslagen: 

 • De uitvoering van een overeenkomst; 
 • Uw uitdrukkelijke toestemming; 
 • Een gerechtvaardigd belang; 
 • Het voldoen aan een wettelijke plicht.
[/vc_column_text]
[/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][nectar_gradient_text heading_tag=”h3″ color=”extra-color-gradient-1″ gradient_direction=”horizontal” text=”Doel verwerking persoonsgegevens”][vc_column_text]Stichting Vierdaagsefeesten verwerkt persoonsgegevens voor (één of meer van) de volgende doelen: 

 • Het afhandelen van betalingen; 
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of promotionele informatie; 
 • Het kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten; 
 • Het bieden van de mogelijkheid om een (persoonlijk) account aan te kunnen maken; 
 • Het leveren van diensten en/of producten; 
 • Voor het afhandelen van uw sollicitatie; 
 • Voor de analyse van het gedrag op de websites om daarmee de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren.
[/vc_column_text]
[/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][nectar_gradient_text heading_tag=”h3″ color=”extra-color-gradient-1″ gradient_direction=”horizontal” text=”Bewaren van persoonsgegevens”][vc_column_text]Stichting Vierdaagsefeesten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt, waarbij de wettelijke (bewaar)termijnen in acht worden genomen.[/vc_column_text]
[/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][nectar_gradient_text heading_tag=”h3″ color=”extra-color-gradient-1″ gradient_direction=”horizontal” text=”Delen van persoonsgegevens met derden”][vc_column_text]Stichting Vierdaagsefeesten verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][nectar_gradient_text heading_tag=”h3″ color=”extra-color-gradient-1″ gradient_direction=”horizontal” text=”Cookies, of vergelijkbare technieken”][vc_column_text]Stichting Vierdaagsefeesten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies/pixels. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  [/vc_column_text]
[/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][nectar_gradient_text heading_tag=”h3″ color=”extra-color-gradient-1″ gradient_direction=”horizontal” text=”Nieuwsbriefsysteem (Mailchimp), andere mailings, reserveringssystemen (Eventbrite) en app.”][vc_column_text]Stichting Vierdaagsefeesten verstuurt nieuwsbrieven via het nieuwsbriefsysteem Mailchimp.
Mailchimp kent de mogelijkheid om af te melden voor de nieuwsbrieven. Als u hiervan gebruik maakt, ontvangt u geen nieuwsbrieven meer. 

Voor de verkoop van tickets hebben werken wij met het systeem van Eventbrite. Eventbrite heeft haar eigen privacy policy.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][nectar_gradient_text heading_tag=”h3″ color=”extra-color-gradient-1″ gradient_direction=”horizontal” text=”Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen”][vc_column_text]U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vierdaagsefeesten en hebt u het recht op de overdracht van uw gegevensDat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: [email protected]. Ook indien u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik kunt u contact met ons opnemen.  [/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][nectar_gradient_text heading_tag=”h3″ color=”extra-color-gradient-1″ gradient_direction=”horizontal” text=”Foto’s en beeldmateriaal”][vc_column_text]Omdat u zich bevindt op een evenement in de openbare ruimte geeft u automatisch het volledige en onbeperkte gebruiksrecht aan Stichting Vierdaagsefeesten en daarmee aan ACBN Evenementenbureau Nijmegen om beeldmateriaal te gebruiken en openbaar te delen. 

Wilt u liever niet dat wij deze foto niet (openbaar) publiceren, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken via [email protected] o.v.v. het fotonummer en naam fotograaf. 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]